❮ Terug naar cursusaanbod

Arbeidsrecht voor niet-arbeidsrechtjuristen

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
10-11-2020
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
09.30 - 16.45 uur
Startdatum
20-04-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
09.30 - 16.45 uur
Startdatum
09-11-2021
Locatie
Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,- exclusief BTW.
(Prijs is inclusief het boek ‘Hoe zit het met het (nieuwe) Arbeidsrecht?’ van P. Hogewind en A. Balm. 
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het Arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Rechtspraak en praktijk zijn niet altijd even duidelijk. Evenmin is altijd duidelijk hoe de nieuwe regels in de praktijk goed toe te passen.

Basiskennis van het Arbeids- en ontslagrecht is onontbeerlijk voor bedrijfsjuristen en directieleden. Ook voor adviseurs zoals accountants, voor arbeidsrechtelijke mediators of voor juristen en advocaten met een HRM-functie. Onontbeerlijk voor henzelf maar ook voor situaties waarin zij met deskundige hulp moeten kunnen communiceren. 

De cursus Arbeidsrecht voor niet-arbeidsrechtelijk gevormde professionals geeft een overzicht van alle fasen van de arbeidsovereenkomst: het begin, het bestaan en het einde van de arbeidsovereenkomst. De docent zal niet alleen stilstaan bij de huidige stand van zaken maar ook aandacht besteden aan te verwachten ontwikkelingen.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is (juridische) professionals voor wie basiskennis van het Arbeidsrecht gewenst en functioneel is. Denk daarbij aan bedrijfsjuristen of directieleden, niet-arbeidsrechtelijk geschoolde advocaten of juristen met een HRM-functie op hun kantoor, accountants, mediators en juridisch adviseurs. Om de cursus met succes te kunnen volgen is voorkennis van het Arbeids- en ontslagrecht niet vereist.

Niveau is basis

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en met welke gevolgen?
 • Kwalificatie van de rechtsverhouding, andere type overeenkomsten
 • Gevolgen voor rechtsbescherming:
  toepasselijkheid van BW, CAO recht, sociale zekerheid en andere regelgeving
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Aangaan arbeidsovereenkomst en inhoud
 • Eisen en vereisten (schriftelijkheids-vereiste, informatieverplichting)
 • Flexibele contractsvormen (bepaalde tijd, oproep/min max, uitzend en payroll- overeenkomst)
 • Bijzondere bedingen (non concurrentie, wijzigingsbeding etc.)
 • Bijzondere aanspraken (rechtsbescherming bij ziekte, zorgplicht, overgang van onderneming)
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Wijzen van beëindiging: beëindigingsovereenkomst, opzegging, UWV-procedure, ontbinding door kantonrechter
 • Gronden voor ontslag: o.a. reorganisatie, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en verstoorde verhoudingen
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45
Vervolg einde arbeidsovereenkomst en ontslagvergoedingen
 • Transitievergoeding en andere ontslagvergoedingen
Procederen in arbeidsgeschillen
16.45Afsluiting

Syllabus

U ontvangt tijdens de cursus het boek 'Hoe zit het met het (nieuwe) Arbeidsrecht?’ van P. Hogewind en A. Balm.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers