❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Schadevergoeding in het strafproces voor strafrechtadvocaten

Planning

Startdatum
10-10-2022
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
09.30 - 15.30 uur

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten

Prijs

€ 495,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer. Verzet hiertegen vanuit de strafrechtadvocatuur heeft deze ontwikkeling niet kunnen stuiten. De slachtofferemancipatie leidt tot een rol voor het slachtoffer die al lang niet meer beperkt blijft tot het benoemen van verdriet en boosheid. Ook m.b.t. de financiële compensatie van de benadeelde partij bieden wet en rechtspraak steeds meer ruimte. Op 28 mei 2019 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen. De civielrechtelijke grondslag voor de beoordeling van de vordering benadeelde partij geldt in dit arrest als uitgangspunt. De begroting van de schade en de beoordeling van de vordering vinden plaats overeenkomstig het materiële burgerlijk recht. Ook het civielrechtelijke bewijsrecht is van toepassing, aldus de Hoge Raad.

De traditionele strafrechtadvocaat wordt door de geleidelijke maar zekere koerswijziging van de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met omvangrijke en complexe schadevorderingen die het eigen en vertrouwde rechtsgebied te buiten gaan. Hoe bereid je je als strafrechtadvocaat het beste voor op de behandeling van een vordering tot schadevergoeding? Waar zitten de civielrechtelijke valkuilen en waar de strafvorderlijke?

In deze cursus komen zowel de strafrechtelijke aspecten als de civielrechtelijke aspecten die relevant zijn voor de beoordeling van de vordering van de benadeelde partij in de strafprocedure aan bod. Aan de hand van een aantal concrete casus en actuele jurisprudentie worden de onderwerpen uitgediept die voor de strafrechtadvocaat binnen het strafproces relevant zijn.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten of juristen Strafrecht en Slachtofferrecht. Doelgroep is ook leden van de rechterlijke macht en van het Openbaar Ministerie.

Niveau is basis.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Civielrechtelijke aspecten:
 • De systematiek van het civiele aansprakelijkheidsrecht
 • De onrechtmatige daad, toerekening, kwalitatieve aansprakelijkheden (denk aan de aansprakelijkheid van de ouders inzake de Facebookmoord)
 • Causaal verband en het bewijs daarvan
 • Eigen schuld, medeschuld, hoofdelijkheid, groepsaansprakelijkheid
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Vervolg civielrechtelijke aspecten:
 • Toerekening van voordelen, onder andere uit verzekeringen of andere compensatiebronnen zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Schadevergoeding, o.a. shockschade, affectieschade, verplaatste schade, verlies aan arbeidsvermogen, derving levensonderhoud na overlijden
 • Verzekeringsrechtelijke aspecten, zoals de opzetclausule en de wapenclausule
 • Wie draagt de bewijslast?
 • Welke deskundigen zijn nodig om complexe schadevorderingen te onderbouwen?
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.30Strafrechtelijke aspecten:
 • De strafrechtelijke ontvankelijkheidseisen
 • De positie van de minderjarige verdachte
 • De positie van het minderjarige slachtoffer
 • De rechtspersoon als slachtoffer
 • Het strafvorderlijke vereiste van rechtstreekse schade (351f Jo 361 lid 2)
 • De schadevergoedingsmaatregel
 • De bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding
 • Strafrechtelijk conservatoir beslag
 • De behandeling van de civiele vordering ter zitting
 • Rechten van slachtoffers in de tenuitvoerleggingsfase
 • Slachtofferrechten & actuele ontwikkelingen
15.30Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.