❮ Terug naar cursusaanbod

Bewijs in civiele zaken: wie moet wat stellen en bewijzen, waarom en hoe?

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke bepalingen komen doel en inhoud van het bewijsrecht aan de orde. Tevens speelt daarbij de vraag wanneer het bewijsrecht wel, niet of niet volledig geldt. Met welke feiten mag/ moet de rechter bij zijn beslissing rekening houden? Hoe actief mag de rechter zelf op feitenonderzoek uitgaan (art. 149, 19,24 en 25 Rv)? Het grote belang en de samenhang van het trio stelplicht - bewijslastverdeling - bewijsaanbod worden aan de hand van allerlei voorbeelden verduidelijkt. Wat zijn de regels voor tegenbewijs? Geldt daarvoor een stelplicht en plicht tot het doen van een bewijsaanbod? Wanneer is tegenbewijs geslaagd? Ter afsluiting worden de vrije bewijsleer, onrechtmatig verkregen bewijs en de bewijswaardering besproken.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30

 

Ontvangst met een broodje

13.30 - 15.00

 

Inleiding 
Bewijsrecht 
Stelplicht

15.00 - 15.15

 

Pauze

15.15 - 16.30

 

Stelplicht (vervolg)
Bewijslastverdeling

16.30 - 16.45

 

Pauze

16.45 - 18.00

 

Bewijsaanbod en tegenbewijs 
Vrije bewijsleer en bewijswaardering
Aspecten van schriftelijk- en getuigenbewijs

18.00

 

Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Zeer nuttig om kennis weer op te halen. Prettige manier van doceren.
  • Inhoudelijk zeer sterk, goede leidraad voor praktijk.
  • Uitermate nuttig en leerzaam.
  • Heel goede cursus, actueel, praktisch en nuttig. Dat blijkt ook wel uit onze beoordeling!