❮ Terug naar cursusaanbod

Contracteren met persoonsgegevens

Planning

Startdatum
30-11-2021
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.30 - 17.00 uur
Startdatum
09-06-2022
Locatie
Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Tijd
13.30 - 17.00 uur

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten
3 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere organisaties (‘B2B’) en overeenkomsten van ondernemingen met consumenten (‘B2C’) speelt de verwerking van persoonsgegevens een rol. Bij het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten gelden bijzondere aandachtspunten. Zo is het van belang partijen de juiste rollen toe te kennen (verwerkingsverantwoordelijke en verwerker) om te waarborgen dat de overeenkomst en de uitvoering daarvan zodanig voldoet aan de relevante wet- en regelgeving (AVG, Telecommunicatiewet) dat de verzamelde gegevens daadwerkelijk voor de beoogde doelen gebruikt kunnen worden en om te anticiperen op toekomstige wetgeving zoals de ePrivacyverordening. In deze praktijkgerichte cursus wordt uitgebreid ingegaan op de genoemde aspecten en op de wijze waarop deze in de overeenkomst kunnen worden geborgd. De cursus is gericht op praktijkjuristen aan wie regelmatig wordt gevraagd overeenkomsten en andere documenten zoals algemene voorwaarden en privacyverklaringen op te stellen of te beoordelen.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en andere academisch gevormde juridische professionals.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Inleiding; relevante aspecten van de toepasselijke wet- en regelgeving
Overeenkomsten B2B
Rollen van partijen; verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
Vermogensrechtelijke aspecten; geen ‘eigendom’ van data; beperkte IE-rechtelijke bescherming; licentie, gebruiksbeperkingen, vertrouwelijkheid
15.00 - 15.30Pauze
15.30 - 17.00Specifieke bedingen zoals compliance, beveiliging, meldplicht datalekken, audit, informatieplicht, doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie, aansprakelijkheid, vrijwaring
Modelcontracten Europese Commissie na “Schrems II”
Overeenkomsten B2C
Informatieplicht en consent
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
17.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  • Dit was goede, compacte cursus, met de nodige verdieping en nuances bij reeds aanwezige kennis.
  • Erg goed. Gestructureerd en een goed tempo, veel geleerd.