❮ Terug naar cursusaanbod

Het overtuigen van de rechter: techniek, gevoel en het belang van niet-juridische gegevens

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 325,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Over rechtsvinding zijn boekenkasten vol geschreven. Al deze beschouwingen draaien om die ene kernvraag: hoe komt de rechter tot zijn oordeel? En: hoe kan een advocaat dat oordeel beïnvloeden?

Spelen niet-juridische gegevens bij het rechterlijk oordeel een rol? Hoe kijkt de rechter aan tegen ‘grote partijen’? Speelt ‘gevoel’ een rol bij de totstandkoming van het vonnis? En laat de rechter zich beïnvloeden door algemene maatschappelijke opvattingen?

Aan de hand van enkele beroemde zaken worden deze vragen besproken. De zaak van de benadeelden in Groningen tegen de NAM. De vordering tegen Shell tot vergoeding van saneringskosten. De mogelijkheid om smartengeld voor nabestaanden toe te kennen. De rol van grote partijen – zoals een producent van sigaretten – wordt in kaart gebracht. Tevens wordt geanalyseerd hoe de stijl van processtukken mede de inhoud van het vonnis kan bepalen.
Er wordt een aantal arresten geanalyseerd waarin de Hoge Raad als het ware een ‘raadkameroverweging’ formuleert: een onderliggende niet-juridische gedachte die beslissend is geweest voor de uitkomst van de zaak. Ten slotte wordt geanalyseerd waar het Burgerlijk Wetboek ruimte laat aan niet-juridische gegevens, zoals art. 3:12 BW.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.

Niveau is basis.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 14.30Analyse rechtspraak die de invloed van niet-juridische gegevens inzichtelijk maakt. De vraag komt aan de orde hoe de advocaat de rechter op dit punt kan beïnvloeden.
14.30 - 15.00Typologie van rechters: de dorpsoudste, de ‘belerende’ rechter, de ‘hobbyende’ rechter, de probleemoplosser versus de legist.
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 15.45Vervolg Typologie van rechters
15.45 - 16.45De inrichting van processtukken en de werkwijze ter comparitie en de pleidooizitting
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,3!