❮ Terug naar cursusaanbod

Machtsverhoudingen in de vennootschap

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

In de cursus ‘Machtsverhoudingen in de vennootschap’ gaat het om belangrijke veranderingen in genoemde verhoudingen. Die zijn bovendien talrijk als gevolg van, met name, recente jurisprudentie, nieuwe en komende wet- en regelgeving en de tendens naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze ontwikkelingen raken kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de verschillende actoren zijn onderhevig aan wezenlijke aanpassing waarmee in de praktijk nog onvoldoende rekening wordt gehouden. Juristen zullen kennis moeten nemen van deze actuele ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de ondernemingsrechtelijke praktijk.
In deze cursus worden de verhoudingen en bevoegdheden tussen en van de verschillende organen én stakeholders van de kapitaalvennootschap ontleed.

Met de verworven inzichten en vaardigheden zullen juristen beter geëquipeerd zijn de uitdagingen van de huidige onzekere tijden te onderkennen en beheersen. Dat geldt voor zowel jonge als ervaren juristen.

Tijdens de cursus zal een door de deelnemers te behandelen casus de actuele ondernemingsrechtelijke vaardigheid bevorderen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen. Niveau is verdieping. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht en enige ervaring met het behandelen van zaken op dit gebied vereist.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Inleiding
Bespreking taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten organen en Hedendaagse ontwikkelingen
13.30 - 15.00Uitwerken casus in groepsverband
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.15Bespreking casus
16.15 - 17.45Analyse m.b.t. ondernemingsrechtelijke huidige en toekomstige aandachtspunten
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.