❮ Terug naar cursusaanbod

Masterclass Onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Aansprakelijkheid of niet? Deze cursus bespreekt recente ontwikkelingen op het gebied van het Aansprakelijkheidsrecht binnen verschillende settings waarin deze vraag zich kan voordoen. Te denken valt bijvoorbeeld aan zogenoemde huis-, tuin- en keukenongevallen en aan ongevallen in sport- en spelsituaties (Arrest van de Hoge Raad! (ECLI:NL:HR:2021:857)). Op het grensvlak liggen ongevallen waarbij vrijwilligers zijn betrokken, als dader of als slachtoffer (instructieve conclusie A-G Hartlief (ECLI:NL:PHR:2021:153)). Ook wordt stilgestaan bij ongevallen waarbij de overheid een rol speelt. De laatste jaren komen steeds meer vragen van (on)voldoende toezicht in beeld. Nieuw is de rechtspraak rond Klimaat en Recht (ECLI:NL:RBHA:2021:93). Naast de aansprakelijkheidsvraag passeert voorts de vraag naar de verzekering tegen (wettelijke) aansprakelijkheid de revue. Op dat front hebben zich de afgelopen periode relevante ontwikkelingen voorgedaan. Nieuw is ook: Corona en het recht, zie Hartlief AA 2021/p.734 e.v. 

Tijdens de cursus komt ook de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsgerelateerde schade aan de orde (art. 7:658 en 7:611 BW). Gaandeweg is door de rechtspraak van de Hoge Raad een gemêleerd landschap van aansprakelijkheden ontstaan. Deze huidige diversiteit maakt werkgeversaansprakelijkheid tot een lastig dossier. De opkomst van flexibele arbeidskrachten zoals de zzp-er heeft daar nog eens een extra dimensie aan toegevoegd. Recent is de conclusie van A-G Hartlief over de rechtspositie van de ZZP-er (ECLI:NL:PHR:2021:153), inclusief het arrest HR (ECLI:NL:HR:2021:1267).

Deze cursus bespreekt voorts de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwalitatieve aansprakelijkheid (art. 6:169-184 BW). Het betreft aansprakelijkheid voor personen en zaken. Zoals hiervoor al werd gesignaleerd, zijn op die beide gebieden van afd. 6.3.2. zeer interessante ontwikkelingen te melden.

Wie aan de weg timmert houdt z’n vak bij!

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.

Niveau is specialisatie.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Osvo-profijtbeginsel
 • Huis-, tuin- en keukenongevallen
 • Osvo/ zaakwaarneming/ vrijwilligers/ od
 • Ongevallen op het werk
 • Ongevallen waarbij de overheid betrokken is
 • Onvoldoende toezicht
 • WA-Verzekering/ nieuwe vormen van verzekering
  Mr. R.H.J. Wildenburg
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45Werkgeversaansprakelijkheid
 • Voor klassieke arbeidsongevallen (waaronder de positie van ZZP’ers)
 • Voor beroepsziekten
 • Voor verkeersongevallen
 • Voor bedrijfsuitjes
  Prof. mr. dr. A. Kolder
17.45 - 18.45Diner
18.45 - 20.45Actualiteiten kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken
 • Ontwikkelingen en trends bij personen (ouders/ kinderen/ ondergeschikten en niet- ondergeschikten (6:169-171)
 • Ontwikkelingen en trends bij zaken (roerende zaken, opstallen, gebrekkige medische hulpzaken)
 • Trends met  betrekking tot aansprakelijkheid  van de bedrijfsmatige gebruiker: moet je mét het paard verdienen of volstaat dat je aan een paard mag verdienen? (ECLI:NL:RBGEL:2020:2369)
 • Bomen/ wegen en leidingen
 • Relativiteit en causaliteit op het terrein van afd. 6.3.2
  Prof. mr. F.T. Oldenhuis
20.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Duidelijke uitleg van elke docent.
 • Zeer boeiend en tot de verbeelding sprekend.
 • Booster, altijd doen.
 • Leerzaam, bekwame docenten met veel voorkennis, prettig naslagwerk
 • Goed georganiseerde, leerzame cursus. Zeker aan te raden aan anderen.