❮ Terug naar cursusaanbod

Meerpartijen verhoudingen

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Contracten strekken partijen tot wet, zo werd vroeger geleerd. Nu is in de complexiteit van de samenleving het al lang niet meer zo dat slechts de overeenkomst partijen bindt. Partijen kunnen ook in een andere dan contractuele rechtsverhouding met elkaar staan. Dat laatste wordt juridisch te meer interessant indien er meer dan twee spelers bij het feitencomplex zijn betrokken. Tijdens deze cursus wordt ingezoomd op de positie van een derde die al dan niet partij is bij de overeenkomst tussen de overige partijen. Deze rechtspositie kent vele klemmen en valkuilen. De positionering van de derde kan gebaseerd zijn op de overeenkomst, louter omdat er sprake is van een meerpartijen overeenkomst, maar ook op de beschermingsleer van artikel 3:36 BW of op die van het derdenbeding van artikel 6:253 BW of op o-d achtige rechtspraak (Alog/Vleesmeesters). Ook de weren die de derde bijvoorbeeld op grond van doorwerking van een exoneratie kan ontlenen, komen aan bod. Kortom een technisch lastige en weerbarstige materie.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Blok 1
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Blok 2
17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.