❮ Terug naar cursusaanbod

Onrechtmatige daad in het Ondernemingsrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het meest relevant voor de praktijk van het Aansprakelijkheidsrecht zijn de vraagstukken naar onrechtmatigheid en de gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn. Een zeer moeilijk terrein is het alloceren van de schadegevolgen aan het (vermeende) onrechtmatig handelen. Met name concrete toepassing hiervan in de praktijk is lastig. Met arresten over de omkeringsregel, over relativiteit en causaliteit alsmede ook over de voordeelstoerekening heeft de Hoge Raad in de jaren 2019 en 2020 de bakens weer behoorlijk verzet. Ook biedt de Hoge Raad in 2021 nieuwe inzichten ten aanzien van kansschade: weerbarstige materie. Tijdens de cursus zal van ‘algemeen’ naar ‘verdiepend’ worden gedoceerd, zodat de generieke thema’s inzichtelijk worden gemaakt voor toepassing op de meer specifieke praktijkthema’s.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, notarissen en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 14.30Vereisten van onrechtmatige daad toegelicht
14.30 - 15.00Verschillende manieren om naar het csqn-verband te kijken
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.00Vervolg Verschillende manieren om naar het csqn-verband te kijken
16.00 - 17.15Verschillende manieren om naar het schadebegrip te kijken
17.15Afsluiting

Syllabus

Na afloop van de cursus wordt u het materiaal van de docent als naslagwerk aangeboden.