❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Aandachtspunten voor de advocaat in procedures over de 403-verklaring

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten

Prijs

€ 138,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening. Om gebruik te mogen maken van deze vrijstelling is onder meer vereist dat de moedermaatschappij verklaart dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden die voortvloeien uit de rechtshandelingen van de groepsmaatschappij, de zogenoemde ‘403-verklaring’. 

De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring brengt verschillende risico’s met zich. Zo kan het faillissement van één groepsmaatschappij leiden tot financiële problemen voor de hele groep. Daarnaast is het ook mogelijk dat een crediteur die niet oplet, zonder het te weten zijn aanspraak op grond van de 403-verklaring verliest. 

In dit webinar worden de belangrijkste aandachtspunten en risico’s behandeld met betrekking tot de reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid, de intrekking van de 403-verklaring en de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid. Voorts komen diverse aanbevelingen aan bod voor partijen in de praktijk om naar huidig recht hun positie te versterken of mogelijk nadeel te voorkomen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Ondernemingsrecht.

Niveau is verdieping.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid
Civielrechtelijke duiding van een vordering op grond van een 403-verklaring
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Intrekking van de 403-verklaring
Beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid
De vergeten 403-verklaring
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.