❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Actualiteiten (nieuw) Consumentenrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 267,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10%.)

Inleiding

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals deze op 13 juni 2014 van kracht is geworden in nationale wetgeving, is wederom gewijzigd en deze wijzigingen zijn in 2022 van kracht geworden. De Hoge Raad heeft grote stappen gezet in het Euribor arrest van 22 november 2019 inzake gezichtspunten die relevant zijn bij de ambtshalve toetsing van consument algemene voorwaarden. De ACM heeft recent in haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’ de grenzen vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Het Hof van Justitie EU heeft in zijn arrest van 3 maart 2020 ruim uitgepakt inzake de interpretatie van het begrip kernbeding (artikel 4 lid 2 Richtlijn oneerlijke bedingen in consumenten overeenkomsten) maar nog breder in zijn arrest van 27 januari 2021. Belangrijke ontwikkelingen! Kortom veel te melden. Daarenboven is het van belang ook aandacht te besteden aan de hiervoor bedoelde Consumentenrecht richtlijnen. Reden genoeg om een cursus over dit onderwerp te volgen!

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

09.30Aanvang
09.30 - 10.30Deel I
10.30 - 10.40Pauze
10.40 - 11.40Deel II
11.40 - 11.50Pauze
11.50 -12.50Deel III
12.50Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.