❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Boilerplates: veel gebruikte clausules in het Contractenrecht nader belicht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 267,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Boilerplate clausules zijn die clausules die in veel contracten standaard zijn opgenomen. Maar zijn deze bepalingen, die veelal buiten de contractonderhandelingen van partijen vallen omdat deze zo algemeen bekend zijn, wel zo onschuldig? Tijdens het webinar zal een groot aantal van de clausules worden besproken en zal aan de cursist de vraag worden gesteld: ‘laat u hem staan, past u de clausule aan of schrapt u deze clausule in zijn geheel?’  
Clausules die zonder meer aan bod komen zijn: 4 hoeken bedingen (entire agreement- clauses), nietigheid ecarterende clausules (severability clauses), overlevings clausules (survival clauses) en clausules voor finale kwijting. E.e.a. in de context van het generieke Contractenrecht.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.30Aanvang
13.30 - 15.00Deel 1
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Deel 2
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.