❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR De aansprakelijkheid van de notaris en accountant als beroepsbeoefenaar

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten
3 KNB PE-punten

Prijs

€ 267,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10%.)

Inleiding

Zowel de notaris als de accountant is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever. Hij heeft bij de uitvoering van de opdracht niet alleen een verantwoordelijkheid jegens zijn (eigen) opdrachtgever, maar onder omstandigheden ook jegens derden. Er is de nodige rechtspraak –ook van de Hoge Raad– over de aansprakelijkheid van de notaris en accountant (als beroepsbeoefenaar). Tijdens dit webinar wordt op die rechtspraak ingegaan, waarbij zowel aan de (contractuele) aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever aandacht wordt besteed alsook aan de buitencontractuele aansprakelijkheid jegens derden.
Tevens wordt behandeld in hoeverre de notaris/ accountant bij zijn werkzaamheden rekening behoort te houden met wettelijke voorschriften en tuchtrechtelijke normen aangaande zijn beroepsuitoefening.
Ook komt aan de orde wat de invloed is van een uitspraak van de tuchtrechter op de oordeelsvorming door de rechter in een civielrechtelijke procedure.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is notarissen, accountants en advocaten. Basiskennis van het Beroepsaansprakelijkheidsrecht is gewenst om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.

Programma

09.30Aanvang
09.30 - 10.30Deel I
10.30 - 10.40Pauze
10.40 - 11.40Deel I en II
11.40 - 11.50Pauze
11.50 -12.50Deel III
12.50Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.