❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Vote and Value: zeggenschap bij en financiering van de (beurs)vennootschap

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten
2 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 138,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

In het webinar ‘Vote and Value: zeggenschap bij en financiering van de (beurs)vennootschap’ bespreekt Titiaan Keijzer de praktische implicaties van zijn proefschrift, waarop hij in 2020 cum laude aan de Erasmus Universiteit is gepromoveerd. In zijn proefschrift beschrijft Keijzer de onderneming als dynamische entiteit die continu aan verandering onderhevig is. De behoeften van een kleine of middelgrote onderneming verschillen immers aanzienlijk van die van een beursvennootschap. Het proefschrift van Keijzer heeft daarmee de nodige implicaties voor een groot aantal onderwerpen, waaronder de verhoudingen tussen en bevoegdheden van de verschillende organen, het vennootschappelijk belang en beschermingsmaatregelen, het dividendbeleid van de vennootschap, het gebruik van en de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en de zin en onzin van het aanvragen van een beursnotering of het gebruik van een SPAC. Deze en andere vraagstukken komen tijdens het webinar uitgebreid aan de orde, primair vanuit juridisch oogpunt, maar er is ook ruim aandacht voor de economische werkelijkheid achter het ondernemingsrecht.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Ondernemingsrecht en notarissen.

Niveau is verdieping.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Organisatiestructuur van de (beurs)vennootschap
De levenscyclus van de onderneming
Vennootschappelijk belang en beschermingsmaatregelen
Tegenstrijdig belang en transacties tussen verbonden partijen
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Zin en onzin van een beursnotering en de SPAC
Het gebruik van en de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen
Dividendbeleid: uitkeren of reserveren?
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.