❮ Terug naar cursusaanbod

Wwft voor notarissen

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten
3 KNB PE-punten
3 SOMN(BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Als notaris kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen. Tijdens deze cursus wordt u geïnformeerd over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Ruim aandacht wordt besteed aan casus, relevante rechtspraak en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het UBO-register. Er is voldoende ruimte voor vragen over deze voor de praktijk complexe wet- en regelgeving.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is notarissen en voor degene die hiermee in aanraking komen bij het adviseren van hun cliënten. Enige voorkennis van de Wwft wordt verondersteld.

Niveau is actualiteiten.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Achtergrond en ontwikkelingen
Witwassen en financieren van terrorisme
Wwft en de notaris
Risico management
Cliëntenonderzoek
15.00 - 15.30Pauze
15.30 - 17.00Vervolg Cliëntenonderzoek
Melden van ongebruikelijke transacties
17.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.