❮ Terug naar cursusaanbod

Zorgplichten in het vermogensrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het is een hot item in het Vermogensrecht: zorgplichten. Natuurlijk zijn er de bijzondere bancaire zorgplichten die voortdurend de nationale kranten halen. Er is de aansprakelijkheid voor de libor-affaire, de aansprakelijkheid van de politie voor het schietincident in Alphen aan de Rijn, het (gebrekkige) toezicht van de DNB tijdens de kredietcrisis. Er is de controlerende en de certificerende overheid en - nog platter - de wegen die door de wegbeheerder in goede staat moeten worden gehouden. Verder is er de immer actuele vraag op welke wijze de zorgplicht inhoud wordt gegeven (vgl. HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1845).

In deze cursus worden de diverse zorgplichten in het Vermogensrecht in onderlinge samenhang besproken. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan de algemene zorgplicht bij gevaarzetting (art. 6:162 BW) waarbij tevens aan de orde komt hoe, op grond van recente jurisprudentie, deze zorgplicht ook de risicoaansprakelijkheden (art. 6:173 en art. 6:174) is gaan beheersen.

Aan de orde komen de inhoud en omvang van de bijzondere zorgplichten van banken, accountants en notarissen: inzichtelijk wordt gemaakt dat ook deze bijzondere zorgplichten kunnen worden teruggevoerd op de algemene gevaarzettingsnorm. 

De zorgplichten van toezichthoudende overheidsinstanties (DNB, AFM) en de 'certificerende en controlerende' overheid worden met name geanalyseerd vanuit het perspectief van relativiteit: wat is de inhoud van de norm en wie kan zich op de bescherming daarvan beroepen? Kan een slachtoffer van een verkeersongeval de overheid aanspreken bij een onrechtmatige APK-keuring? Kunnen de benadeelden van de DSB de overheid aanspreken wegens een falend toezicht van DNB? Dat roept weer nieuwe actuele vragen op: kan uit de zorgplicht een handhavingsplicht worden afgeleid?

Ook contractuele zorgplichten passeren de revue waarbij de verschillen tussen resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen in kaart worden gebracht: het onderscheid tussen de zorgplicht bij de uitvoering van koopovereenkomsten (art. 6:228 BW en art. 7:17 BW) en de redelijk handelende vakgenoot (arts, notaris of makelaar). Ook hier rijst de vraag naar een 'contractuele handhavingsplicht' en de intrigerende kwestie van de zorgplicht bij nalaten.

De cursus biedt kortweg vanuit een omvattend perspectief inzicht in de diverse algemene en bijzondere zorgplichten in het Vermogensrecht. Aldus wordt aangetoond dat deze zorgplichten zich kenmerken door dezelfde beginselen doch per rechtsgebied een eigen inkleuring kennen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Vermogensrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00De algemene zorgplicht van art. 6:162 BW: de (recente) ontwikkelingen rond het leerstuk van gevaarzetting. (De betekenis van de waarschuwing en 'risicoaanvaarding')
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45De invloed van de kelderluiktoets op de risico-aansprakelijkheid van art. 6:174 BW
De bijzondere bancaire zorgplichten
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Delictuele en contractuele zorgplichten (waaronder de zorgplicht van de arts, notaris en accountant; de zorgplicht van de schuldenaar)
De zorgplicht van de toezichthoudende, certificerende en controlerende overheid
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Samenhang tussen de diverse zorgplichten
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Nuttige cursus, je processtukken kan je in 1 dag verbeteren.
  • Erg goede cursus!
  • Hoog niveau! (R.F. van de Ham, advocaat)