Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. drs. J.H.M. (Jan)  Spanjaard);

Docent

Mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard


  • Advocaat facily LAW advocatuur
  • Honorair universitair docent aan de Universiteit Utrecht
  • Redacteur van het vaktijdschrift Contracteren
  • Vast medewerker van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
  • Bewerker van de toonaangevende Groene Serie Verbintenissenrecht (de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over de Dienstenrichtlijn) en Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht (de internationale regeling over de bevoegdheid van rechters)
Cursussen verzorgd door deze docent