Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. A.E. (Lisa) van der Wal);

Docent

Mw. mr. A.E. (Lisa) van der Wal


  • Partner DE ROOS & PEN
  • Lid van de hoofdredactie van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
  • Lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en secretaris van de Stichting Strafrechtpraktijk
Cursussen verzorgd door deze docent