Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. Agnes R. van Wieren);

Docent

Mw. mr. Agnes R. van Wieren


  • Partner en advocaat bij Banning Advocaten
  • Docent Familierecht
  • Raadsheer-plv bij het Gerechtshof Amsterdam
  • Mediator
Cursussen verzorgd door deze docent