Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. dr. P.H. (Pauline)  Burger);

Docent

Mw. mr. dr. P.H. (Pauline) Burger


  • Advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
  • Publiceert op arbeidsrechtelijk gebied
  • Doceert postacademisch onderwijs op arbeidsrechtelijk gebied
Cursussen verzorgd door deze docent