Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. E.J.M. (Emilie) van  Rijckevorsel-Teeuwen);

Docent

Mw. mr. E.J.M. (Emilie) van Rijckevorsel-Teeuwen


  • Advocaat bij Van Rijckevorsel Mencke te Amsterdam 
  • Gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht, beroepsaansprakelijkheid en compliance.
  • Hoofddocent beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA en docent ethiek bij de Law Firm School.
  • MfN-geregistreerd mediator en lid van de Vereniging voor Corporate Mediation daarnaast zit zij in het bestuur van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM)
Cursussen verzorgd door deze docent