Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen);

Docent

Mw. mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen


 • Advocaat bij Van Rijckevorsel Mencke te Amsterdam
 • Gespecialiseerd in het tuchtrecht, het gedragsrecht, de compliance en de beroepsaansprakelijkheid van advocaten en notarissen
 • Publiceert en doceert regelmatig over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen
 • Docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA en docent beroepsethiek en WWFT voor de Law Firm School
 • Lid van de Raad van Discipline te Amsterdam
 • Redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht
 • MfN-geregistreerd mediator
Cursussen verzorgd door deze docent

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


 • 23-11-2023
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  325,00
 • 3 NOvA PO-punten