Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. E.J.M. van  Rijckevorsel-Teeuwen);

Docent

Mw. mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen


Emilie van Rijckevorsel- Teeuwen is gespecialiseerd in het tucht- en gedragsrecht, compliance (WWFT) en de beroepsaansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Zij treedt met name op voor advocaten en notarissen in tuchtrechtelijke en civiele procedures. Zij publiceert en doceert regelmatig over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Zij is docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA en docent beroepsethiek en WWFT voor de Law Firm School.
Emilie is lid van de Raad van Discipline, het tuchtcollege voor de advocatuur, te Amsterdam. Tevens is zij redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht. Emilie is MfN-geregistreerd mediator en is lid van de Vereniging voor Corporate Mediation en de Vereniging ZAM.

Cursussen verzorgd door deze docent