Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Prof. mr. A.W. (Ton)  Jongbloed);

Docent

Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed


  • Doceert op het gebied van het Burgerlijk procesrecht, het Huurrecht en het Executie- en beslagrecht
  • Gastdocent in het buitenland
  • Annotator en auteur
  • Raadsheer-plaatsvervanger te Amsterdam en Leeuwarden
  • Redacteur tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte
  • Hoofdredacteur Tijdschrift voor de Procespraktijk (TvPP)
Cursussen verzorgd door deze docent