Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Complex Letsel

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
16 april 2019, 09.30 - 16.45 uur
11 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
16 april 2019, Zwolle, Bilderberg Grand Hotel Wientjes
11 november 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. H. de Hek
- Senior raadsheer in het Gerechtshof Leeuwarden
- Plaatsvervangend lid in de Accountantskamer Zwolle

Mw. mr. P. Oskam
Associate partner bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.
Niveau
Specialisatie
Inleiding
Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek. Toch komen in de meeste letselzaken ongeveer dezelfde vragen terug. Wat is het letsel, is er sprake van causaal verband tussen het letsel en het ongeval, leveren de klachten ook beperkingen op en hoe wordt de schade begroot? Bij de bespreking van deze vragen zal ruimschoots aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen in het letselschaderecht en zal bijzondere aandacht uitgaan naar ingewikkelde letsels, zoals niet objectiveerbare letsels.
Daarnaast wordt besproken hoe om te gaan met fraude in de letselschaderegeling en het voeren van hogerberoepprocedures in letselschadezaken. Wanneer is het instellen van hoger beroep noodzakelijk? Wanneer is het zinvol om pleidooi te vragen? Tenslotte wordt de stand van zaken met betrekking tot de deelgeschilprocedure besproken.
Doelstelling
Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de relevante recente rechtspraak en literatuur op het gebied van de afwikkeling van (ingewikkelde) letselschadezaken.
Programma
10.00 - 10.30 Ontvangst
10.30 - 12.00 Ingewikkeld letsel waaronder niet objectiveerbaar letsel, whiplash
 • Vaststellen klachten en beperkingen (welke deskundige?)
 • Causaal verband
 • Schadebegroting - uitgangspunten
 • Smartengeld
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Belangrijkste trends letselschaderecht
  Mr. H. de Hek
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 14.15 Vervolg Ingewikkeld letsel waaronder niet objectiveerbaar letsel, whiplash
Mr. H. de Hek
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 16.00 Fraude in de letselschaderegeling
Mw.mr. P. Oskam
16.00 - 16.15 Pauze met versnapering
16.15 - 16.45 Hoger beroep
 • Wanneer is hoger beroep noodzakelijk?
 • Comparitie na aanbrengen en pleidooi
  Mw. mr. P. Oskam
16.45 - 17.45 Deelgeschillen
 • Welke onderwerpen lenen zich voor de deelgeschilprocedure? 
 • Rechtsmiddelen tegen de deelgeschilbeschikking
 • De kosten van de deelgeschilprocedure
  Mw. mr. P. Oskam
17.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een
vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Praktijkgericht
Mr. H. de Hek
 • Senior raadsheer in het Gerechtshof Leeuwarden

 • Plaatsvervangend lid in de Accountantskamer Zwolle

Mw. mr. P. Oskam
 • Associate partner bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam