Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Masterclass Onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
12 december 2019, 13.30 - 20.45 uur
Locatie
12 december 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. A. Kolder
- Advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Emmen
- Docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. mr. F.T. Oldenhuis
- Voorheen Universitair hoofddocent Vermogensrecht
- Bijzonder hoogleraar Religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mr. R.H.J. Wildenburg
Advocaat bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen te Arnhem
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.
Niveau
Specialisatie
Inleiding
Aansprakelijkheid of niet? Deze cursus bespreekt recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid binnen de verschillende settings waarin deze vraag zich kan voordoen. Huis-, tuin- en keukenongevallen spelen bijna altijd een rol. Hetzelfde geldt voor ongevallen in sport- en spelsituaties. Op het grensvlak liggen ongevallen waarbij vrijwilligers zijn betrokken, als dader of als slachtoffer. Ongevallen waarbij de overheid als partij is betrokken, leiden in de regel ook tot complicaties (ECLI :NL:RBDHA:2015:1061).
De laatste jaren komen steeds meer vragen van (on)voldoende toezicht in beeld. Vooral op het gebied van financieel toezicht! Naast de aansprakelijkheid passeert ook de verzekering tegen (wettelijke) aansprakelijkheid de revue. Mr. dr. A. Kolder (AV&S 2017/6) heeft aandacht gevraagd voor nieuwe verzekeringsvormen (o.a. voetbalsport). Het bespreken waard!
Hoewel art. 6:162 BW steeds het centrale artikel is, blijken in de verschillende settings soms geheel verschillende normen te gelden. Deze cursus biedt aan de hand van recente rechtspraak en literatuur structuur en overzicht.

Tevens komt aan de orde de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeid gerelateerde schade van de werknemer (art. 7:658 en 7:611 BW). Gaandeweg is door principiële rechtspraak van de Hoge Raad een gemêleerd landschap van aansprakelijkheden ontstaan. Het gaat om verschillende grondslagen van aansprakelijkheid, verschillende voorwaarden voor aansprakelijkheid en uiteenlopende gevolgen van aansprakelijkheid. Deze huidige diversiteit maakt werkgeversaansprakelijkheid tot een lastig dossier. De opkomst van flexibele arbeidskrachten zoals zzp-ers heeft daar nog weer een dimensie aan toegevoegd. De afbakening tussen werknemers en zzp-ers doet zich op tal van terreinen voor. Ook heeft de Hoge Raad zich voor het eerst moeten uitlaten over de positie van vrijwilligers in relatie tot art. 7:658 BW. Deze cursus biedt inzicht in de verschillende huidige vormen van aansprakelijkheid en de daarbij behorende juridische mogelijkheden en onmogelijkheden. Ter illustratie van de stand van zaken op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid passeert een veelheid aan recente lagere rechtspraak de revue.

Deze cursus bespreekt voorts de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwalitatieve aansprakelijkheid (art. 6:169-184 BW). Het betreft aansprakelijkheid voor personen en zaken. Recent is aandacht gevraagd voor het verschil tussen 162 en 173/174. Zie de themabundel Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht 2016 Boom/Den Haag, alsmede JA 2017/5. De afgelopen periode werden over nagenoeg iedere kwalitatieve aansprakelijkheid wel een of meer principiële arresten gewezen. Eind 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3016) werd nieuw licht geworpen op art.6:181 BW, dat als een olievlek binnen 6.3.2. begint te werken. Die ontwikkeling en de verhouding ‘bedrijfsmatige gebruiker’ versus ‘bezitter’, komt uitvoerig aan bod.
Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft de cursist inzicht in de invloed op de aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW van de verschillende settingen waarin die bepaling een rol speelt. De cursist heeft voorts een goed overzicht van de diverse huidige vormen van werkgeversaansprakelijkheid en de bij
iedere aansprakelijkheid behorende juridische voetangels en klemmen. Ook voor wat betreft de kwalitatieve aansprakelijkheden wordt de cursist op de hoogte gebracht van de belangrijkste recente ontwikkelingen. Daarbij leert de cursist dat op ogenschijnlijk eenvoudige onderdelen toch de nodige knelpunten bestaan.
Kortom, na het volgen van deze cursus is de cursist op een breed gebied van het aansprakelijkheidsrecht weer volledig up-to-date in een complexe materie.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30 Osvo-profijtbeginsel
 • Huis-, tuin- en keukenongevallen
 • Osvo / zaakwaarneming / vrijwilligers / od
 • Ongevallen op het werk
 • Ongevallen waarbij de overheid betrokken is
 • Onvoldoende toezicht
 • WA-Verzekering / nieuwe vormen van  verzekering
 • Causaliteit en relativiteit
  Mr. R.H.J. Wildenburg
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.45 Werkgeversaansprakelijkheid
 • Voor klassieke arbeidsongevallen (waaronder de positie van ZZP’ers)
 • Voor beroepsziekten
 • Voor verkeersongevallen
 • Voor bedrijfsuitjes
  Mr. dr. A. Kolder
17.45 - 18.45 Diner
18.45 - 20.45 Actualiteiten kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken
 • Personen (6:170-171), i.h.b. recente rechtspraak m.b.t. art. 170 (ECLI:NL:HR:2017:1345)
 • Toerekenbaarheid / draagplicht en verhaalbaarheid / beroep op opzetclausules door verzekeraars
 • Kelderluikfactoren binnen afd. 6.3.2!
 • Roerende zaken (6:173)
 • Opstallen (met inbegrip van wegen en leidingen) (6:174)
 • Medebezitters (6:180)
 • Recente olievlekwerking van art.6:181 (Bedrijfsmatige gebruiken)
 • Relativiteit en causaliteit op het terrein van afd. 6.3.2
 • Mijnbouwschade (art.6:177a); omkeringsregel; i.h.b.in Groningen
  Prof.mr. F.T. Oldenhuis
20.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Zeer boeiend en tot de verbeelding sprekend
 • Booster, altijd doen
 • Duidelijke uitleg van elke docent
 • Leerzaam, bekwame docenten met veel voorkennis, prettig naslagwerk

 

 

Mr. dr. A. Kolder
 • Advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Emmen
 • Docent privaatrecht en duaal promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
Prof. mr. F.T. Oldenhuis
 • Voorheen Universitair hoofddocent Vermogensrecht

 • Bijzonder hoogleraar Religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mr. R.H.J. Wildenburg
 • Advocaat bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen te Arnhem