Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
07 november 2019, 13.30 - 19.15 uur
Locatie
07 november 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
5 NOvA PO-punten
5 KNB PE-punten
5 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
5 HQ PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 495,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. J.A. Booij
- Fiscaal advocaat bij Booij Bikkers advocaten te Haarlem
- Universitair docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden
- Bestuurslid bij de Vereniging Zakelijke Mediation
- MfN registermediator
- Voorzitter van de Vereniging voor Fiscale Mediation
- Redacteur Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB)
- Redacteur Modellen voor de Rechtspraktijk, fiscaal

Prof. mr. J.B. Wezeman
Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, juristen van trustkantoren en juristen van accountantskantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring te hebben.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is een van de centrale en actuele thema's van het ondernemingsrecht. Met name door het voortgaande corporate governance debat en nieuwe wetgeving (Wet Flex-BV, Wet Bestuur en Toezicht, Wet Civielrechtelijk bestuursverbod, Gewijzigd Wetsontwerp Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) staat dit onderwerp onverminderd hoog op de agenda. Afgeleid van de aansprakelijkheid van bestuurders komen ook commissarissen van NV's en BV's meer en meer onder vuur te liggen. In deze cursus worden de aansprakelijkheidsrisico's (en de methoden zich daartegen te wapenen) voor bestuurders en commissarissen behandeld, zowel binnen als buiten faillissement van de vennootschap. Aandacht wordt besteed aan recente jurisprudentie, literatuur en aan de gevolgen voor de aansprakelijkheidspositie van bestuurders en commissarissen van de genoemde actuele wetgeving.

In bepaalde gevallen kunnen bestuurders direct door de belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingschulden voor de vennootschap waarvoor zij werkzaam zijn. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende aansprakelijkheden en van de wijzen waarop bestuurders de risico's op aansprakelijkheid kunnen verminderen. Voorts worden onder meer besproken de algemene bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor de fiscale boete, de aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden, de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid op grond van OD (door de belastingdienst) en de betwistingsprocedure. De cursus bespreekt de meest recente jurisprudentie van deze aansprakelijkheden.
Doelstelling
Na afloop van de cursus is de cursist in staat de aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders en commissarissen van met name NV's en BV's beter te beoordelen en is hij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Ook heeft de cursist een goed inzicht in de mogelijkheden voor beperking van de aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders en commissarissen. Daarnaast kent de cursist de risico's van bestuurders op basis van aansprakelijkheid voor belastingschulden.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Aansprakelijkheid van bestuurders op grond van Boek 2 BW
 • Onbehoorlijke taakvervulling en aansprakelijkheid jegens de vennootschap (art. 2:9 BW)
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Collectieve taakuitoefening en disculpatie
 • Wet bestuur en toezicht (One tier/two tierstelsel)
 • Decharge en vrijwaring
 • Aansprakelijkheid voor onverantwoorde dividenduitkeringen (art. 2:216 BW)
 • Beginaansprakelijkheid jegens schuldeisers (art. 2:69/180 BW)
 • Aansprakelijkheid en flexibilisering BV-recht
 • Faillissementsaansprakelijkheid (art. 2:138/248 BW)
 • Schending boekhoud- en publicatieverplichtingen
 • Medebeleidsbepalers
 • Kennelijk onbehoorlijk toezicht
 • Verzekering
 • Bestuursverbod
  Prof. mr. J.B. Wezeman
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Aansprakelijkheid van bestuurders op grond van onrechtmatige daad
 • Onrechtmatige-daadaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig contracteren
 • Aansprakelijkheid wegens veroorzaken betalingsonmacht
 • Individuele of collectieve aansprakelijkheid?
 • Persoonlijke verwijtbaarheid
 • Verzekering
 • Regres
  Prof. mr. J.B. Wezeman
16.45 - 17.15 Buffet
17.15 - 18.15 Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden
 • Aansprakelijkheid op grond van OD
 • Algemene aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor fiscale boete
 • Aansprakelijkheid van vereffenaar
 • Aansprakelijkheid op grond van de WBA
 • Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden
 • Betwisting van aansprakelijkheid
  Mr. dr. J.A. Booij
18.15 - 19.15 Vervolg Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden
Mr. dr. J.A. Booij
19.15 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Zeer leerzaam, helder en mooi overzichtelijk (C.G. Klomp, advocaat)
 • Goede inhoudelijke cursus, mooie aansluiting van beide delen.
 • Inhoudelijk goed en interessant. Veel praktijkgevallen, is leuk om te horen!
 • Aanrader, interessant en goede presentaties. Erg leuk en nuttig.
 • Prima, helder op hoofdlijnen en leuk zijn de vele praktijkvoorbeelden.
Mr. dr. J.A. Booij
 • Fiscaal advocaat bij Booij Bikkers advocaten te Haarlem

 • Universitair docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden

 • Bestuurslid bij de Vereniging Zakelijke Mediation

 • MfN registermediator

 • Voorzitter van de Vereniging voor Fiscale Mediation

 • Redacteur Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB)

 • Redacteur Modellen voor de Rechtspraktijk, fiscaal

Prof. mr. J.B. Wezeman
 • Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen